Geen objecten gevonden

Samenwerking

Waar mogelijk werken we samen met andere organisaties in het bereiken van onze doelstellingen. We benoemen hier de belangrijkste partijen.

Woningcorporatie Mooiland

Met woningcorporatie Mooiland werken we al enige tijd samen in de realisatie van nieuwe eenheden voor studentenhuisvesting. Mooiland is eigenaar van een aantal stadspanden die SSH& beheert en verhuurt. Samen met Mooiland realiseerden we de nieuwbouw en indrukwekkende transformatie van het complex Mariënbosch. Mooiland is voor de helft eigenaar van dat complex.

Commanditaire Vennootschap Heyendaal

In het kader van de matching van onze investeringsvoornemens is op 6 juli 2007 Commanditaire Vennootschap Heyendaal (CV) opgericht. Samen met partners Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en Woningstichting Ons Huis. Binnen deze CV is het wooncomplex Gouverneur ontwikkeld en eind oktober 2009 opgeleverd en verhuurd. Binnen de vennootschap zijn afspraken vastgelegd. Iedere corporatie neemt één derde deel van de investering voor haar rekening. De C.V. is opgericht voor een periode van 50 jaar, met heldere afspraken over zeggenschap, beheer, vergoedingen en uittredingscondities. De resultaten van de CV zijn voor SSH& deel (1/3) in de winst en verliesrekening mee geconsolideerd.

Kences, kenniscentrum en brancheorganisatie voor studentenhuisvesting

Sinds de oprichting van Kences in november 1999 zijn wij deelnemer in de stichting Kences. Kences is opgericht als het overkoepelende orgaan voor studentenhuisvesting in de breedste zin van het woord. Kences is hét samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. De deelnemende organisaties huisvesten ruim 85.000 studenten. Studentenhuisvesting is een wereld op zich en vraagt om specifieke kennis en een op maat gesneden aanpak. De kracht van Kences is de ruime gezamenlijke kennis en ervaring van de deelnemers en partners op het gebied van studentenhuisvesting. Kences volgt de behoefte ontwikkelingen in het hoger onderwijs op de voet en realiseert via de deelnemers en partners voldoende, geschikte en betaalbare studentenhuisvesting. De Kencesdeelnemers en -partners werken samen op de volgende gebieden:

Belangenbehartiging
Kennisontwikkeling
Kennisdeling
Inkoop

Hoger Onderwijs

De Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn onze voornaamste ‘belanghouders’, naast de gemeenten Nijmegen & Arnhem en onze huurdersorganisatie Stichting Platform Huurdersbelangen (SPH). We maakten afspraken over de huisvesting van internationale studenten en gasten. Ook overleggen we jaarlijks bestuurlijk over de actuele ontwikkelingen bij de onderwijsinstellingen, zoals het aantal nieuwe inschrijvingen en bijbehorende vraag naar huisvesting.

Gemeente Nijmegen/Arnhem en Provincie Gelderland

Wij werken goed samen met de Gemeenten Nijmegen en Arnhem. We maken jaarlijks afspraken met deze gemeenten en onze huurdersorganisatie SPH over onze prestaties. De Provincie Gelderland draagt soms financieel bij aan de realisatie van bijzondere projecten. Vaak in samenwerking met de betreffende gemeente. Zo verstrekte de Provincie subsidie voor de realisatie van ons meest recente transformatieproject in Arnhem, de voormalige toren van Rijkswaterstaat (nu noemen we die toren Helix). Ook de gemeente Arnhem heeft daaraan bijgedragen.

Prestatieafspraken gemeente Nijmegen
Prestatieafspraken gemeente Arnhem

Nijmeegse corporaties

Wij nemen deel aan het Platform Nijmeegse Woningcorporaties (PNW). PNW is een samenwerkingsverband van woningcorporaties in Nijmegen. We zoeken elkaar op bij organisatie-overstijgende kwesties. Ook bij de jaarlijkse ronde van prestatieafspraken met de gemeente Nijmegen werken we samen in PNW verband.

Arnhem Studiestad

Arnhem zet zichzelf onder de noemer ‘Arnhem Studiestad’ op de kaart als bruisende studiestad. Het programma Arnhem Studiestad wordt gedragen door de gemeente Arnhem en de lokale (hoger) onderwijsinstellingen. SSH& draagt hieraan actief bij als lid van de werkgroep Wonen. Daarnaast werkt SSH& samen met woningcorporatie Vivare, waarvan wij twee complexen huren die wij weer verhuren aan studenten. Het is onze ambitie om ook in Arnhem dé studentenhuisvester te worden.

Aedes, vereniging van woningcorporaties

Wij zijn lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Aedes heeft ook een kantoor in Brussel. Daar lobbyt Aedes voor gunstige juridische, fiscale en financiële voorwaarden voor de sociale huisvesting op Europees niveau. Aedes behartigt tevens de belangen van haar leden in hun rol als werkgever van 25.000 corporatiemedewerkers in Nederland. Als werkgeversorganisatie onderhandelt Aedes met vakbonden om tot een CAO te komen.