Geen objecten gevonden

Kamertekort onverminderd hoog

Publicatiedatum: 07-09-2022

Vandaag verschijnt de Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS) 2022 van Kences. De LMS geeft cijfermatig inzicht in de vraag en aanbod naar studentenhuisvesting en hoe studenten willen wonen. Kences bracht de meest opvallende resultaten naar buiten via onderstaand persbericht.

Utrecht 8 september 2022 - Het tekort aan studentenwoningen is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar en is nu bijna 27.000. Zo blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting 2022 van Kences. Het huisvestingstekort stijgt naar verwachting naar 44.800 woonruimten in 2029/2030 in de 20 grootste studiesteden.  De stijging van het tekort wordt voor 95% verklaard door het toenemend aantal internationale studenten. In de steden Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Den Bosch, Leiden, Utrecht is sprake van een zeer krappe woningmarkt voor studenten.

Het aantal studenten is dit jaar met 12.000 gestegen. Ook het aantal uitwonende studenten is dit jaar weer flink toegenomen. Deze stijging van dit jaar wordt voor een groot deel verklaard door de toename van het aantal internationale studenten die over het algemeen een 100% huisvestingsbehoefte hebben. Het aantal universiteitsstudenten blijft de komende jaren stijgen, ook door het groeiend aantal internationale studenten. Het aantal hbo- en mbo-studenten zal de komende jaren naar verwachting licht dalen.

Studenten bijna de helft van hun inkomen kwijt aan wonen

Studenten zijn gemiddeld 47% van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. De Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS 2022) laat een duidelijk verschil zien in de woonlasten tussen de steden.  De woonlasten in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam liggen hoger dan gemiddeld. In Enschede, Nijmegen en Wageningen zijn studenten beduidend minder kwijt aan hun studentenwoning.

Steeds meer studio’s, steeds minder kamers

Al jaren worden er vooral studio’s gebouwd voor studenten en nauwelijks kamers. Het gevolg is dat het aantal studenten dat in studio’s woont toeneemt. In 2014 woonde nog 12% van de studenten in een studio. Nu is dat 25%. “Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling”, zegt Kences-directeur Jolan de Bie. “Bovendien zien we in de praktijk dat veel particuliere verhuurders kamers ombouwen naar studio’s. Daar krijgen we geen kamers voor terug.”

“Kamers belangrijk voor sociale ontwikkeling van studenten”

De invloed van het soort huisvesting op het welzijn van de student is dit jaar voor het eerst in de LMS onderzocht. Opvallend is dat wonen op kamers, waar studenten voorzieningen als de keuken en woonkamer delen, goed is voor het welzijn van Nederlandse studenten. Het is dan wel belangrijk dat studenten een goede band hebben met hun huisgenoten. “Studeren is een cruciale fase in het leven en het wonen op kamers draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten”, zegt De Bie. “Ook hebben kamers het voordeel dat zij vaker beschikbaar blijven voor de student omdat kamers voor andere doelgroepen minder aantrekkelijk zijn. We zien dit terug in de praktijk: studio’s die voor studenten zijn gebouwd, worden na een paar jaar voor hogere prijzen aan andere doelgroepen verhuurd die meer te besteden hebben. En dat is een hard gelach voor de studenten.”

Regelgeving maakt het bouwen van kamers onmogelijk

Er is wel een duidelijke verklaring voor de bouw van de vele studio’s: het bouwen van studio’s is lucratief en het bouwen van kamers verliesgevend. Dit komt door de regels waarmee de huur wordt bepaald. Deze regelgeving is voor studio’s een stuk gunstiger dan die voor kamers. De wettelijk toegestane huur van studio’s is daardoor veel hoger dan die van kamers, maar door de huurtoeslag wordt de nettoprijs van een studio weer betaalbaar voor de student. Deze regels gelden niet voor kamers. De Bie: “De overheid betaalt via de huurtoeslag gemiddeld €333,00 per maand aan alle partijen die in studio’s investeren. Partijen die in nieuwe kamers investeren krijgen helemaal niks. En dit klopt niet.”

Kences-corporaties stellen de huur vast op basis van het wettelijke puntensysteem. Daarmee komt hun huur op gemiddeld slechts €280,00 per maand. “Voor dit geld kunnen we geen nieuwe kamers bouwen of bestaande kamers verduurzamen.”

Ze vervolgt, “minister De Jonge moet snel stappen zetten om het bouwen en het verduurzamen van kamers weer aantrekkelijk te maken. Dit kan alleen door de regels te veranderen zodat een eerlijke huur kan worden gevraagd en door kamerbewoners huurtoeslag te geven.”

Kences is het kenniscentrum studentenhuisvesting en de brancheorganisatie voor dertien sociale studentenhuisvesters in Nederland, waaronder SSH&. Kences werkt aan goed en betaalbaar wonen in vrijwel alle Nederlandse studentensteden. Wil je meer weten over Kences? Kijk dan even op hun website: www.kences.nl. Wil je meer weten over de Landelijke monitor studentenhuisvesting van 2022? Kijk dan eens op  https://studentenhuisvesting.incijfers.nl/.

 

Deel deze pagina