Doelgroep

SSH& heeft als belangrijkste doelgroep studenten. Daarnaast verhuurt SSH& ook woningen aan internationale promovendi en gasten van de RU en Radboudumc. Hieronder een toelichting per doelgroep.

Studenten

Op het moment van inschrijven ben je jonger dan 30 jaar en heb je een belastbaar inkomen van ten hoogste: € 23.225,-  voor een eenpersoonshuishouden en € 31.550,- voor een tweepersoonshuishouden (peil 2020).

Je kunt bij ons wonen als je een van onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden:

  • Ik studeer voltijds aan De Radboud Universiteit (RU), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool van Hall Larenstein of ArtEZ Arnhem.
  • Ik volg een Mbo-opleiding niveau 3 of 4 (BOL) in Nijmegen, Arnhem of Velp.
  • Ik ben een stagiair in Nijmegen of directe omgeving (KAN gebied van Entree) en volg een voltijd opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs.
  • Ik ben een partner van een student die tot de doelgroep van SSH& behoort en studeer zelf aan een instelling voor hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 of 4 - BOL) elders in Nederland. 
  • Bovenstaande inschrijving is alleen mogelijk in combinatie met een duo registratie en geeft geen recht op toewijzing voor een eenpersoonskamer.
  • Ik ben een eindexamenscholier en van plan volgend studiejaar aan één van bovengenoemde onderwijsinstellingen in Nijmegen of Arnhem voltijds te gaan studeren. Ik kan me inschrijven vanaf 1 november voorafgaand aan mijn eerste studiejaar. Ik kan reageren vanaf de eerste donderdag in juli voorafgaand aan mijn eerste studiejaar in Nijmegen of Arnhem.
  • Ik volg een minor in Nijmegen of Arnhem. Ik ben in het bezit van een geldig studiebewijs waaruit blijkt dat ik een voltijd studie volg en daarnaast heb ik een bewijs dat ik een minor in Nijmegen of Arnhem volg.

Internationale promovendi (PhD)

Internationale PhD studenten die op grond van een afspraak met de RU of Radboudumc (tijdelijk) in Nijmegen verblijven. Zij behoren tot de doelgroep voor 64 appartementen op de complexen Vossenveld en Proosdij (Muzenplaats).

Gasten van RU en Radboudumc (Guesthouse)

Het Guesthouse in het complex Sterrenbosch is bedoeld voor nieuwe medewerkers, gastonderzoekers en gastdocenten van de RU, het Radboudumc en alle aan de RU en het Radboudumc gelieerde instellingen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden