Organisatie

SSH& is een non-profit woningcorporatie (stichting) met ANBI-status RSIN 3469062

“We zijn er voor studenten die méér willen halen uit hun studententijd. Bij ons maak je vrienden voor het leven, ervaar je 101 ‘eerste-keren’, laat je je inspireren door de wereld om je heen en ben je zelf actief onderdeel van de samenleving. Wij zijn samen SSH&.”

Ons verhaal

Meer weten over het verhaal van SSH&?

Lees verder
Onze missie

SSH& staat voor voldoende, goede en betaalbare huisvesting en bijbehorende dienstverlening.

Lees verder
Onze organisatie

Wil je meer weten over de organisatie achter SSH&?

Lees verder
Onze doelgroepen

We zijn er voor studenten die op kamers willen.

Lees verder
Huurdersorganisatie SPH

SSH& kent een actieve huurdersorganisatie: Stichting Platform Huurdersbelangen (SPH). Wil je meer weten?

Lees verder
Samenwerking

We werken samen met onze huurders, partners en leveranciers. Wil je meer weten over samenwerkingspartners?

Lees meer
Integriteit

Wij zijn een organisatie met een publieke taak en doen ons werk in intensieve wisselwerking met onze omgeving. 

Lees verder
Klokkenluidersregeling

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe met de melding wordt omgegaan.

Lees verder
Externe vertrouwenspersoon

Iedereen die een (vermoeden van) misstand of integriteitschending constateert, kan dit in vertrouwen melden. 

Lees verder
Inkoop

Onze uitgangspunten en kaders voor het inrichten en uitvoeren van de inkooptaken hebben we vastgelegd in een Visie op opdrachtgeverschap. 

Leer verder