Stap 4: Zo schakel je de klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. of de Huurcommissie in.

Zo schakel je de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. of de Huurcommissie in.

Heb je alle bovenstaande stappen doorlopen, maar blijf je ontevreden over de manier waarop je klacht door ons is opgelost? Dan kun je de klacht indienen bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. of de Huurcommissie. Bij wie je de klacht indient, hangt af van het onderwerp.

Klachten over de volgende onderwerpen, kun je indienen bij de Huurcommissie: huurprijs, onderhoud, servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Op de website staat beschreven hoe je de procedure bij de Huurcommissie start.  

Klachten over andere onderwerpen kun je indienen bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. SSH& is samen met zes andere woningcorporaties aangesloten bij deze onafhankelijke klachtencommissie. Je kunt je klacht indienen via het formulier op de website van de klachtencommissie. De procedure is gratis. De klachtencommissie werkt op basis van een reglement. 

Elk jaar brengt de klachtencommissie een jaarverslag uit. In dit jaarverslag lees je alles over de samenstelling van de commissie, de werkwijze en de behandelde klachten. Het jaarverslag 2022 van de klachtencommissie laat zien dat er in 2022 geen klachten over SSH& zijn ingediend.