Contact
Nederlands
Taal / Language
Choose your language

Stap 4: Zo schakel je de klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. of de Huurcommissie in.

Zo schakel je de Klachtencommissie of de Huurcommissie in

Heb je alle bovenstaande stappen doorlopen, maar ben je het niet eens over het besluit van de klachtenafhandeling? Dan kan je de klacht indienen bij de regionale Klachtencommissie of de Huurcommissie.

De klachtencommissie is onafhankelijk. Zij hebben wel van jou het besluit van SSH& nodig. Je dient je klacht dus wel eerst schriftelijk te hebben ingediend bij je eigen corporatie en je eigen corporatie moet de mogelijkheid hebben gehad de klacht te behandelen. Het doel van de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. is het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten om zodoende een bijdrage te leveren aan het functioneren van de corporaties. 

Klachten die niet in behandeling worden genomen door de Klachtencommissie zijn klachten over huurprijsverhogingen, onderhoud, afrekening van servicekosten en kosten van warmtelevering. Deze klachten worden behandeld door de Huurcommissie.