Contact
Nederlands
Taal / Language
Choose your language

Ben je ergens ontevreden over?

Als je ergens ontevreden over bent, laat het ons dan weten. We komen samen zeker tot een goede oplossing. Hier lees je wat je kan doen als je ergens ontevreden over bent.

Heb je last van je huisgenoten of van je buren? 

Dat kun je via een overlastmelding aan ons doorgeven (denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, ergernis over de onderlinge schoonmaak, pesterijen of intimidatie).

Formulier overlast melden
Ben je ontevreden over andere zaken als bijvoorbeeld de dienstverlening van SSH& of een bedrijf waar SSH& mee samenwerkt?

Dan kan je een klacht bij ons indienen.

 

Stap

1

Wat is een klacht?

In een klacht laat je schriftelijk weten dat je ergens ontevreden over bent. De klacht kan gaan over één van onderstaande onderwerpen:

  • Houding en gedrag van een medewerker van SSH&
  • Dienstverlening van SSH&
  • Dienstverlening van een bedrijf waar SSH& mee samenwerkt
  • Huur- en servicekosten
  • Woonruimteverdeling en verhuur
  • Leefbaarheid

Een klacht gaat niet over:

  • overlast van je huisgenoten of buren. Daarvoor maak je een melding van overlast. Hiervoor gebruik je het formulier overlast melden.
  • Een reparatie van iets wat stuk is in je woning. Hiervoor dien je een reparatieverzoek in.

Stap

2

Neem contact op met SSH&

De eerste stap is om het probleem op te lossen met een medewerker van SSH&. Neem hiervoor contact met SSH& op via infosshnnl of bel ons op telefoonnummer 024- 359  49 39. Je kan ook langs gaan bij je klantbeheerder. Hij is in principe jouw eerste aanspreekpunt. Hij loopt  regelmatig rond of je vindt hem in zijn kantoor. Raadpleeg Ask Simon voor je klantbeheerder en het clusterkantoor.

Stap

3

Dien de klacht in

Het kan zijn dat je er niet uitkomt met de medewerker van SSH&. Dan is de volgende stap om een klacht in te dienen. Dat doe je eenvoudig via het klachtenformulier hieronder.

Formulier klacht indienen

Stap

4

Zo schakel je de klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. of de Huurcommissie in.

Heb je alle bovenstaande stappen doorlopen, maar ben je het niet eens over het besluit van de klachtenafhandeling? Dan kan je de klacht indienen bij de regionale Klachtencommissie of de Huurcommissie.

De klachtencommissie is onafhankelijk. Zij hebben wel van jou het besluit van SSH& nodig. Je dient je klacht dus wel eerst schriftelijk te hebben ingediend bij je eigen corporatie en je eigen corporatie moet de mogelijkheid hebben gehad de klacht te behandelen. Het doel van de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. is het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten om zodoende een bijdrage te leveren aan het functioneren van de corporaties. 

Klachten die niet in behandeling worden genomen door de Klachtencommissie zijn klachten over huurprijsverhogingen, onderhoud, afrekening van servicekosten en kosten van warmtelevering. Deze klachten worden behandeld door de Huurcommissie.